Vill du sjunga i ÄggliKören?

Vill du sjunga i ÄggliKören?

Är du sugen på att sjunga i kör?


Hör av dig till vår ledare Paul Nordholm.


Vi träffas och övar tillsammans på sjukhuset NÄL i Trollhättan varje måndag kl 17.

Kontakta vår körledare Paul Nordholm

ATT SJUNGA I KÖR


är välgörande både för kroppen och själen. Det finns numera mycket forskning som visar på positiva effekter av att sjunga tillsammans. Här är några av dessa:


 • Ett flertal studier visar att körsångare är friskare och gladare samt drabbas mer sällan av stress än personer som inte sjunger.
 • Blodcirkulationen ökar, andningen blir djupare, den inre muskulaturen aktiveras och yttre spänningar släpper.
 • Mängden antikroppar som spelar en viktig roll i försvaret mot infektioner ökar i blodet efter en timmes sång.
 • Körsångarna har efter en körövning förhöjda halter av oxytocin - ett välbefinnande-hormon, samt sänkta nivåer av stresshormonet kortisol
 • Körsångaren upplever att dennes inre potentialer utnyttjas vilket leder till en känsla av självförverkligande.
 • Körsångare känner större livsglädje, gemenskap och många upplever att de får mer energi och bättre livskvalitet av att sjunga i kör.

SOM SÅNGARE I ÄGGLIKÖREN


får du utöver detta ...


 • …en härlig gemenskap kring vårt stora intresse, körsång, och lära känna nya vänner.

 • …utvecklas som körsångare både teoretiskt och praktiskt genom vårt målmedvetna arbete med repetitioner och seminarier med kompetenta körpedagoger.

 • …möta en härlig publik och känna hur glad man blir av att sjunga tillsammans och glädja andra genom sången. Det finns numera mycket forskning som stödjer det vi körsångare alltid förstått; nämligen att man mår bra såväl fysiskt som mentalt av att sjunga i kör.

SOM SÅNGARE I ÄGGLIKÖREN


förväntas du ...


 • …delta i minst två av tre repetitionstillfällen och minst två av tre framträdanden.

 • …betala en blygsam medlemsavgift om 500 kr/termin.

 • …studera in konsertrepertoaren utantill vilket kräver en del hemarbete. (Till hjälp i instuderingsarbetet använder vi ljudfiler med respektive stämma som du kan lyssna på mellan körövningarna).

 • …meddela eventuell frånvaro till din stämchef eller körledaren.