Vill du sjunga i ÄggliKören

ÄggliKören

Senast uppdaterad: 18 jan 2021

 

Webmaster: Krister Fruberg

 

Copyright © 2010 ÄggliKören

All rights reserved

Vill du sjunga i ÄggliKören?

I körens stadgar står inskrivet att ”ÄggliKören ska verka för sångarglädje i kören och lyssnarglädje hos publiken”. Vi tror att dessa båda storheter hänger intimt samman och vi får ofta feedback som tyder på att vi lever upp till detta mål. 


Som sångare i ÄggliKören får du….

…en härlig gemenskap kring vårt stora intresse, körsång, och lära känna nya vänner.

…utvecklas som körsångare både teoretiskt och praktiskt genom vårt målmedvetna arbete med repetitioner och seminarier med kompetenta körpedagoger.

…möta en härlig publik och känna hur glad man blir av att sjunga tillsammans och glädja andra genom sången. Det finns numera mycket forskning som stödjer det vi körsångare alltid förstått; nämligen att man mår bra såväl fysiskt som mentalt av att sjunga i kör.


Som sångare i ÄggliKören förväntas du…

…delta i minst två av tre repetitionstillfällen och minst två av tre framträdanden.

…betala en blygsam medlemsavgift om 400 kr/termin

…studera in konsertrepertoaren utantill vilket kräver en del hemarbete

…meddela eventuell frånvaro till din stämchef eller körledaren


Kontakta vår dirigent så får du veta mer

 

Paul Nordholm

paul.nordlholm@telia.com

0708 24 53 94


Varför sjunga i kör?

         

Körsång är dokumenterat nyttigt för både den fysiska och den psykiska hälsan.


Ett flertal studier visar att körsångare är friskare och gladare samt drabbas mer sällan av stress än personer som inte sjunger.


Några exempel på körsångens välgörande inverkan på...


det fysiska planet:


  • Blodcirkulationen ökar, andningen blir djupare, den inre muskulaturen aktiveras och yttre spänningar släpper.


  • Mängden antikroppar som spelar en viktig roll i försvaret mot infektioner ökar i blodet efter en timmes sång.


  • Körsångarna har efter en körövning ”förhöjda halter av oxytocin - ett ”lugn-och-ro-och- välbefinnande-hormon”  och sänkta nivåer av ”stresshormonet” kortisol (som i höga nivåer bland annat ökar risken för övervikt och diabetes).


det mentala planet:


  • Körsångaren upplever att dennes inre potentialer utnyttjas vilket leder till en känsla av självförverkligande.


  • Körsångare känner större livsglädje, gemenskap och många upplever att de får mer energi och bättre livskvalitet av att sjunga i kör.