Vill du sjunga i ÄggliKören

ÄggliKören

Vill du sjunga i ÄggliKören?

Är du sugen på att sjunga i kör?

ÄggliKören är en blandad kör som startade 2004 som en personalkör på NÄL. Numera har körens verksamhet vidgats och vi ger konserter på olika platser i Västsverige varje år. Vi är ett fyrtiotal medlemmar som övar på måndagar kl 17 – 19.15 på NÄL i Trollhättan och uppträder fem, sex gånger per år i olika sammanhang. Vi brukar också ha ett körseminarium med en extern körpedagog en helg varje år. ÄggliKören fungerar som en ideell förening med styrelse, ordförande och andra funktionärer som väljs på ett år vid årsmötet i mars.


I körens stadgar står inskrivet att 

”ÄggliKören ska verka för sångarglädje i kören och lyssnarglädje hos publiken”

Vi tror att dessa båda storheter hänger intimt samman och vi får ofta feedback som tyder på att vi lever upp till detta mål. 


Som sångare i ÄggliKören får du….

…en härlig gemenskap kring vårt stora intresse, körsång, och lära känna nya vänner.

…utvecklas som körsångare både teoretiskt och praktiskt genom vårt målmedvetna arbete med repetitioner och seminarier med kompetenta körpedagoger.

…möta en härlig publik och känna hur glad man blir av att sjunga tillsammans och glädja andra genom sången. Det finns numera mycket forskning som stödjer det vi körsångare alltid förstått; nämligen att man mår bra såväl fysiskt som mentalt av att sjunga i kör.


Som sångare i ÄggliKören förväntas du…

…delta i minst två av tre repetitionstillfällen och minst två av tre framträdanden.

…betala en blygsam medlemsavgift om 400 kr/termin

…studera in konsertrepertoaren utantill vilket kräver en del hemarbete

…meddela eventuell frånvaro till din stämchef eller körledaren


Kontakta vår dirigent så får du veta mer

 

Paul Nordholm

paul.nordlholm@telia.com

0708 24 53 94