Varför sjunga i kör

ÄggliKören

Varför sjunga i kör?

         

Körsång är dokumenterat nyttigt för både den fysiska och den psykiska hälsan.


Ett flertal studier visar att körsångare är friskare och gladare samt drabbas mer sällan av stress än personer som inte sjunger.


Några exempel på körsångens välgörande inverkan på...


det fysiska planet:


  • Blodcirkulationen ökar, andningen blir djupare, den inre muskulaturen aktiveras och yttre spänningar släpper.


  • Mängden antikroppar som spelar en viktig roll i försvaret mot infektioner ökar i blodet efter en timmes sång.


  • Körsångarna har efter en körövning ”förhöjda halter av oxytocin - ett ”lugn-och-ro-och- välbefinnande-hormon”  och sänkta nivåer av ”stresshormonet” kortisol (som i höga nivåer bland annat ökar risken för övervikt och diabetes).


det mentala planet:


  • Körsångaren upplever att dennes inre potentialer utnyttjas vilket leder till en känsla av självförverkligande.


  • Körsångare känner större livsglädje, gemenskap och många upplever att de får mer energi och bättre livskvalitet av att sjunga i kör.