Mer om ÄggliKören

ÄggliKören

Mer om ÄggliKören

ÄggliKören är en förhållandevis ung kör, men har redan en repertoar på ett par hundra låtar i olika genrer. 2014 fyllde vi tio år och det firade vi med en stor jubileumskonsert i oktober.


ÄggliKören vill skapa lyssnarglädje och sångarglädje och vår idé för att nå dit är variation i vår repertoar och utveckling av såväl kören som helhet som den enskilde sångaren. Vi försöker att, vid varje framträdande, bjuda på ett så brett musikaliskt innehåll som vi är mäktiga. Vi har genom åren haft konserter och andra framträdanden på så vitt skilda platser som kyrkor, sjukhus, konsertsalar, köpcentrum och givetvis hemma i Ägget på NÄL-sjukhuset.


Minst en gång om året arrangerar vi ett körseminarium med en extern körcoach och pedagog och tränar sångteknik och annat nyttigt. Körens sociala liv är också en viktig del i utvecklingsstrategin. Vi umgås och har väldigt roligt tillsammans i sångpauser, på fester, körhelger och resor för att lära känna varandra på fler plan än det musikaliska. Detta skapar trygghet för den enskilde sångaren vilket är en viktig förutsättning för att våga uppträda tillsammans.


ÄggliKören samarbetar gärna med andra körer. Vi har en vänkör i Fredrikstad, Norge, ÖSSblanda som vi haft gemensamma konserter med både här hemma och i Norge. Hösten 2013 var vi inbjudna att delta i deras 25-årsfirande. Vi har även haft flera konserter tillsammans med kören Syskonringen i Trollhättan.